BEZPROSTŘEDNÍ  OKOLÍ  STATKU  

Jedinečné místo vdálené pouhých 49 minut z centra Prahy !!!

 

Besprostřední okolí usedlosti bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsme se před lety rozhodli koupit a začít obnovovat Novákův statek.  

 

Louky v okolí Olešné jsou pravidelně spásány a pole se každoročně osívají různými plodinami.

 

 

Statek se nachází v centrální části staročeské návsi, která je součástí památkové zóny v Olešné. Jednotlivé usedlosti vytvářejí téměř kruhovou náves, na které stojí památná zvonička a před ní starý litinový kříž s krásným staročeským nápisem z roku 1841:

 

 

Obec Wolešná,

Pěkné vsnešenj hodnowěrných woleských Sausedů

pro spasenj duše každýho katolickýho Křesťana,

který se o spasenj duše stará. Wšickni Občané

radostj nad tjm plesáme, že nám Bůh toho smyslu vdělil

aby gsme se s Krystem Panem wěčně radowati mohli. Amen

Waclaw Waněk Rychtář.

Antonjn Stach Končel.

Ján Rendla Končel.

 

 

Téměř uprostřed návsi byl dříve malý rybníček na jehož místě se dnes nachází dětské hřiště. 
Celý parter návsi doplňují vzrostlé stromy v průměrném stáří něco přes sto let. 
Jedná se celkem o 38 lip malolistých a 2 kaštany. Čtyři lípy okolo místní zvonice, které byly vysazeny 
v roce 1848 na počest zrušení roboty, jsou prohlášeny od roku 2009 za památné stromy. 

 

Náves v Olešné je téměř dokonalá okrouhlice, což je krásně patrné z této letecké fotografie. 

 

 

Ještě důležitější byl pro nás rychlý vstup do volné krajiny. Tato pro nás tehdy zásadní podmínka 
se v Olešné naplňuje měrou vrchovatou.

 

Od statku do volné krajiny je to pouhých 150 až 280 kroků, záleží na tom, kterou cestu zvolíme.

 

 

Nikdy nemůže být vše zcela ideální, tak i v Olešné, jako téměř ve všech vesnicích této země vzniklo 
za socialismu na jejím okraji JZD. Naštěstí malého rozsahu a neuplatňující se pohledově, ani žádným jiným způsobem v centrální části vesnice, pouze částečně ve dvou pro nás nedůležitých dálkových pohledech. 
V současné době má JZD nového osvíceného investora, který tento areál velmi citlivě regeneruje s ohledem na jeho další smyslupné využití a krásnou okolní krajinu.  

 

Ta nepatrná čárka v úžlabí uprostřed fotografie je bývalé JZD, které naštěstí nalezlo osvíceného investora.

 

 

Prolnutí krajiny v okolí Olešné s centrální částí Středních Brd bylo pro nás také velmi důležitým motivem, proč si vybrat k životu právě Olešnou. 
Vzdálenost na okraj středobrdské krajiny je 5 km a do jejího úplného nitra v průměru 10 km. 
Autem je tato vzdálenost zanedbatelná a pokud se rozhodneme jít pěšky, můžeme kráčet od statku až na Brdy volnou krajinou. 

 

Středobrdská krajina je od vesnice téměř na dohled. 

 

 

Zde můžete vstoupit do fotogalerie - Náves v Olešné.

Zde můžete vstoupit do fotogalerie - Okolí Novákova statku.

Zde můžete vstoupit do fotogalerie - Brdy a okolí.

Zde můžete vstoupit do odkazu - Střední Brdy a okolí.

 

Zpět na začátek rubriky